Aan de slag met leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding op school. Daar brengen ze immers veel tijd door. Het Expertisecentrum Nederlands heeft verschillende praktische handreikingen ontwikkeld, zodat scholen in het voortgezet onderwijs een goed ondersteuningsaanbod kunnen realiseren en docenten en zorgspecialisten passende ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Achtergrond

Leerlingen zijn gebaat bij een gerichte aanpak van taalonderwijs om succesvol te kunnen zijn op school en om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie. Docenten en zorgspecialisten moeten leesproblemen tijdig kunnen signaleren en dyslectische leerlingen effectief kunnen begeleiden.

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan effectief taalonderwijs en ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Het Expertisecentrum ontwikkelde de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het (speciaal) basisonderwijs en is mede-auteur van de dyslexieprotocollen voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Daarnaast was het Expertisecentrum partner in het Masterplan Dyslexie en nu penvoerder in het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal.

Logo Masterplan Dyslexie          Logo Dyslexie Centraal
 

Publicaties

De volgende publicaties zijn verschenen voor het voortgezet onderwijs:Voorkant van het boek Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas. Werkboek voor talendocenten in het vo.
•    Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013) 
•    Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas – Werkboek voor talendocenten in het vo (2016)
•    Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo (2017)

 

Ondersteuning

Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit het protocol in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie: www.dyslexiecentraal.nl. Hier vindt u praktijkvoorbeelden, praktische handreikingen en werkdocumenten, en meer over het op een effectieve en duurzame manier werken aan leesproblemen en dyslexie in het onderwijs. 

Heeft u specifieke vragen of behoefte aan extra ondersteuning bij de inzet van de protocollen in het onderwijs? Neem dan contact met ons op door te mailen naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.
 

DownloadsVoorkant boek Toetsen en Interventie bij Dyslexie in het vo

Hier kunt u het volledige Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs downloaden. Heeft u liever een gedrukt exemplaar? Ga dan naar onze webwinkel. Hier kunt u ook het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo en Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas – Werkboek voor talendocenten in het vo bestellen.

De bijlagen van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs en de bijlagen van het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo kunt u als afzonderlijk Word-documenten downloaden zodat u ze aan kunt passen aan uw eigen situatie.

In een van de normtabellen in bijlage 2 is een fout ontdekt. In de download wordt deze gecorrigeerd.