Geplaatst op: 06/07/2021

Aanmelding geopend webinar dyslexiehulpmiddelen

Het Expertisecentrum Nederlands biedt in samenwerking met verschillende partners vanuit Dyslexie Centraal op woensdag 29 september van 14:00-16:30 uur het webinar 'Aan de slag met dyslexiehulpmiddelen in po en vo' aan. 

Tijdens het webinar worden de deelnemers meegenomen in de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over het gebruik en de effectiviteit van dyslexiehulpmiddelen. Daarnaast wordt ingegaan op hoe dyslexiehulpmiddelen in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden en wat hiervoor nodig is van verschillende betrokkenen zoals de leerkracht en zorgspecialist. Deelnemers gaan aan de hand van een casus in kleine groepjes aan de slag met concrete aspecten van implementatie van hulpmiddelen. Tot slot wordt in de gezamenlijke afsluiting toegelicht waar je rekening mee moet houden bij dyslexiehulpmiddelen en de lesmethodes die je gebruikt.

Interesse om deel te nemen? Ga voor meer informatie en het programma naar Dyslexie Centraal. Aanmelden is mogelijk vóór vrijdag 10 september 2021 via dit aanmeldformulier. Er is maar beperkt plaats, dus schrijf u snel in! Voor vragen kan gemaild worden naar info@dyslexiecentraal.nl. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW.