Geplaatst op: 17/10/2022

Binnenkort beschikbaar: Taalonderwijs in Beeld

Begin 2023 te gebruiken: de scan Taalonderwijs in Beeld voor PO of VO.  

Taalonderwijs in Beeld: PO/VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair of voortgezet onderwijs met betrekking tot het taalonderwijs.

Dit instrument helpt scholen om inzicht te krijgen in de huidige situatie op school en geeft handvatten voor het gesprek over groeikansen en visie- en beleidsontwikkeling. Opgezet vanuit de drie Is van het Expertisecentrum Nederlands:

Interactief: betekenisvol en sociaal leren

Integraal: verweven in alle vakken, ook zaakvakken zoals aardrijkskunde

Instructie: aangesloten op strategisch leren met ruimte voor reflectie op taal en taalgebruik

De scan levert het volgende op:

  • Evalueren in teamverband
  • Inzichten in praktijk en beleid
  • Overzichtelijke rapportageresultaten
  • Inzicht in aanpak op de verschillende taaldomeinen

 

Begin 2023 beschikbaar via instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl!

Meer weten of als eerste ermee aan de slag? Vul via https://forms.gle/KxjZZcEkPoq48Mwf6 het formulier in om op de hoogte te blijven en als eerste gebruik te maken van de nieuwe scans!