Geplaatst op: 07/10/2016

Brochure Stichting Dyslexie Nederland: herziene versie

Dyslexie

Stichting Dyslexie Nederland heeft een herziene versie uitgebracht van hun brochure “Dyslexie: Diagnostiek en behandeling”.

Stichting Dyslexie Nederland (SDN) heeft op 7 oktober 2016 een congres georganiseerd met als thema: ‘Dyslexie in tijden van verandering’. Daar hoort natuurlijk ook een geheel herziene versie bij van de brochure over de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Deze brochure biedt ondersteuning voor psychodiagnostici en behandelaars in de vorm van richtlijnen en bijbehorende wetenschappelijke verantwoording. Dit is de vijfde versie van de brochure ontwikkeld door Stichting Dyslexie Nederland. Expertisecentrum Nederlands heeft hieraan ook een steentje bijgedragen omtrent de redactie en productie.

Download hier de Brochure Stichting Dyslexie Nederland.