Elinet – laaggeletterdheid

Onlangs is de website van ELINET, het European Literacy Policy Network, gelanceerd. Het Expertisecentrum Nederlands is bij Elinet betrokken, samen met 77 andere partnerorganisaties uit 28 Europese landen.

Het Netwerk wil politiek en samenleving in Europa overtuigen van het belang om in 2020 de aantallen laaggeletterde kinderen, jongeren en volwassenen in Europa terug te dringen, en leesvaardigheden en lezen voor je plezier te bevorderen.

Daarvoor verzamelen en analyseren de leden van het netwerk van lokaal tot internationaal niveau informatie over beleid, voorbeelden van good practice en diverse initiatieven om geletterdheid te stimuleren, zodat deze op Europees niveau uitgewisseld kunnen worden.

Meer informatie over ELINET vindt u op de website www.eli-net.eu.