Geplaatst op: 02/10/2019

Elke jongere een lezer… Lancering Toolbox voor leesbevordering

Lezen & Schrijven
Ontwikkeling & Stimulering
Dyslexie
Laaggeletterdheid

In het project Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij… hebben we een toolbox ontwikkeld waarin richtlijnen staan om op maat met leerlingen een leesplan op te stellen. Geen leerling is hetzelfde: de ene leerling ziet het nut van lezen niet, de ander leest niet omdat hij denkt dat hij het niet kan en weer een ander herkent zich onvoldoende in de verhalen.

De toolboxAfbeelding logo van de Toolbox Leesbevordering vmbo

In de toolbox wordt uitgegaan van effectieve componenten van leesbevordering. Voor verschillende groepen leerlingen is beschreven aan welke aanpassingen je kunt denken. Denk aan de inzet van hulpmiddelen, de keuze voor leesmateriaal en de organisatie in de klas.

De toolbox bestaat onder andere uit:

  • Vragenlijst om verschillende aspecten van leesmotivatie in kaart te brengen
  • Checklist voor de docent om het leesprofiel van een leerling te bepalen
  • Overzicht van mogelijke aanpassingen in leesbevorderingsactiviteiten
  • Leidraad voor het voeren van een leesgesprek
  • Leesplan voor leerling en docent
  • Beschrijving van een aantal leesbevorderingsprogramma’s


De materialen zijn vrij te gebruiken en te downloaden. In een incompany scholing kijken we o.a. met u samen hoe u het leesbeleid op school kunt aanpassen en wordt aandacht besteed aan de implementatie van de toolbox in de praktijk in de klas.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project, scholing of het gebruik van de materialen op uw school kunt u contact opnemen met Christel Dood: c.dood@expertisecentrumnederlands.nl
 

Partners

Dit project maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het ITTA UvA en de Radboud Universiteit.