Functionele geletterdheid Voortgezet Onderwijs

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs: Onderwijs Bewijs VO.

Het lees- en schrijfniveau van zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs en het Praktijkonderwijs verbeteren: dat was het doel van het project Onderwijs Bewijs VO. In dit project onderzocht het Expertisecentrum Nederlands welke interventies de lees- en schrijfprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs verbeteren.

Het Interventieprogramma Nederlands en het Interventieprogramma voor het Praktijkonderwijs, beiden ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands in het kader van het Masterplan Dyslexie, zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Deze programma’s bestaan uit verschillende lees- en schrijfvaardigheidstrainingen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van compenserende software (tekst-naar-spraaksoftware) en sociaal-emotionele ondersteuning in de vorm van oplossingsgericht werken.

Binnen dit project werkte in 2009 tot 2014 het Expertisecentrum Nederlands samen met het Onderwijscentrum VU, de Radboud Universiteit en verschillende vo-scholen. Het project maakte deel uit van Onderwijs Bewijs. Dit programma van het ministerie van OCW stimuleerde de ontwikkeling van ‘evidence-based’ onderwijs. Het doel was om via wetenschappelijke experimenten kennis te verzamelen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs.vo3

Werken aan functionele geletterdheid in de onderbouw van het vo is mogelijk en zinvol; zo luidt de hoofdconclusie van een tweetal publicaties die zijn verschenen. Bent u geïnteresseerd in hoe die conclusie onderbouwd is, en welk onderzoek we verricht hebben om hem te bereiken? Wilt u ook weten hoe u als docent of RT’er zelf aan de slag kunt om de leesvaardigheid van zwakke lezers te bevorderen?

Aanvullende informatie: