Geplaatst op: 30/01/2023

Gezocht: basisscholen voor effectonderzoek naar Letterster

Wij zijn op zoek naar basisscholen die in het schooljaar 2023-2024 met Letterster aan de slag willen gaan in groep 5 of 6, om de effectiviteit van het programma te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands, in samenwerking met ITTA en Lexima.

Wat is Letterster?

Letterster is een adaptief digitaal programma voor leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen. Via het programma kunnen leerlingen zowel op ondersteuningsniveau 2 als 3 aan de slag met lezen en/of spellen. Leerlingen oefenen grotendeels zelfstandig met het programma. Bij de start van de interventie wordt een oefentraject op maat samengesteld. Gedurende het oefenen krijgt de leerling procesgerichte feedback en kunnen de resultaten worden ingezien door de onderwijsprofessional.

Waarom wordt Letterster onderzocht?

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellingproblemen en sluit aan bij de werkzame componenten uit de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie. Daarnaast blijkt uit een eerste kleinschalig onderzoek dat leerlingen die met Letterster werkten een significante vooruitgang lieten zien op het gebied van spelling. Naar aanleiding van deze resultaten wordt met dit onderzoek de effectiviteit van Letterster verder onderzocht.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Meer informatie over dit onderzoeksprogramma kunt u vinden op de website van NRO. De effectmeting wordt uitgevoerd naar in totaal 14 kansrijke interventies in het po en vo, hiervoor wordt een groot aantal scholen geworven. Het zou daarom kunnen dat uw school ook door andere interventies wordt benaderd voor deelname aan de effectmeting.

Wat houdt het onderzoek in?

De scholen worden willekeurig verdeeld over twee onderzoeksgroepen. De ene groep scholen gaat met de zwakke lezers en spellers in groep 6 met Letterster aan de slag en in groep 5 wordt de ondersteuning die nu al geboden wordt voortgezet. Voor de andere groep scholen is het precies andersom: zij zullen in groep 5 aan de slag gaan met Letterster en in groep 6 hun gebruikelijk ondersteuning en/of interventies bieden. Dit betekent dat elke school met Letterster werkt (in groep 5 óf 6) en tegelijkertijd controlegroep is (met groep 5 óf 6).

Met het onderzoek worden verschillende factoren in kaart gebracht, waaronder de leesvaardigheid en leesmotivatie en de spellingvaardigheid en het spellingbewustzijn. Dit wordt gedaan door middel van LVS-gegevens, vragenlijsten, observaties, logboeken en computerlogs. De eerste gegevens worden in juni 2023 opgevraagd, om op basis hiervan de leerlingen te selecteren die kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Wat levert deelname op?

  • Professionalisering voor leerkrachten
  • Aanvullende inzichten over de lees-/spellingontwikkeling van leerlingen
  • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek
  • Financiële vergoeding

Aanmelden en meer informatie

De aanmelding voor dit onderzoek is gesloten. Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, mail dan gerust naar letterster@expertisecentrumnederlands.nl of bel naar 024 204 25 80.