Geplaatst op: 20/05/2021

Grip op dyslexie in het vo – Online intervisiebijeenkomsten

Dyslexie

Het Expertisecentrum Nederlands biedt vanuit Dyslexie Centraal in samenwerking met Eduseries in het najaar van 2021 een serie online intervisiebijeenkomsten aan. Via themagerichte intervisie en beschikbare  informatie delen professionals ervaringen met elkaar rondom de ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie in het voortgezet onderwijs. Deelname is gratis.

De online intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld voor docenten, remedial teachers, dyslexiecoaches en ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren in het vo.

De deelnemers gaan in de intervisiebijeenkomsten met vraagstukken en knelpunten uit hun eigen praktijk aan de slag. De volgende thema’s staan centraal:

    • Bijeenkomst 1: Gespreksvoering met leerlingen en collega’s
    • Bijeenkomst 2: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
    • Bijeenkomst 3: Inzet van dyslexiehulpmiddelen

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Ga voor meer informatie naar www.dyslexiecentraal.nl/leren/lerende-professionals. Voor vragen kan gemaild worden naar info@dyslexiecentraal.nl. Aanmelden is mogelijk vóór vrijdag 18 juni 2021 via dit aanmeldformulier. Er is maar beperkt plek, dus schrijf u snel in!