Geplaatst op: 27/06/2019

Honderduit! Een creatieve impuls aan het mondelinge taalonderwijs in je klas

Mondelinge taal

In het boek Honderduit! presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 t/m 8 in het (speciaal) basisonderwijs.

Dit nieuwe routineboek is vergelijkbaar met het succesvolle Op Woordenjacht in zijn opbouw Voorkant boek Honderuit! Leerling interviewt een medeleerling met een masker van Koningin Maxima.en praktische insteek. Een routine in Honderduit! is een verzameling van mogelijke activiteiten rondom de verschillende doelen in het mondelinge taaldomein. Door de werkvormen regelmatig in te zetten, krijgen ze voor leerkracht en leerlingen al snel het karakter van een routine. Bij de routine ‘De luistervink’ bijvoorbeeld, waarvoor kinderen direct in de luisterstand staan, of ‘Op verhaal komen’, waarbij kinderen hun eigen authentieke verhaal mogen vertellen.

Juist door het vluchtige karakter van het mondelinge domein is tijd voor reflectie van groot belang. De uitgebreid beschreven basisroutine ‘Terug- en vooruitspoelen’ loopt daarom als een rode draad door alle routines in het boek. Hiermee leren kinderen – individueel, met de leerkracht of in een klein groepje – reflecteren op hun mondelinge taalgebruik en samen doelen te stellen voor de komende periode. Organizers en coöperatieve werkvormen worden in het boek als middel binnen de routines ingezet. Een organizer helpt kinderen bij het ordenen en structureren van nieuwe informatie of van hun eigen gedachtes, ideeën of verhaal. Met coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar. En niet te vergeten: de effectieve spreektijd van kinderen wordt erdoor vergroot.

Honderduit! is nu te bestellen via onze webwinkel.

Duerings, J., Bruggink, M., Druenen, van, M. & Strating, H. (2019). Honderduit! Handreiking voor doelgericht en creatief werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.