Geplaatst op: 04/02/2020

Inspiratiebijeenkomst: Leesbevordering op maat in het vmbo

Lezen & Schrijven

“Lezen is saai.” “Ik lees alleen als het moet.” Veel jongeren lezen niet graag, hebben een lage leesmotivatie. Dit kwam ook naar voren uit de resultaten van PISA-2018, een internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen. Herkent u dit en wilt u op school (meer) aan de slag met leesbevorderende activiteiten waarbij je rekening houdt met verschillen tussen leerlingen?

Op dinsdag 7 april 2020 organiseren het Expertisecentrum Nederlands en het ITTA een inspiratiebijeenkomst Leesbevordering op maat in het vmbo in Nijmegen. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of leescoördinatoren, remedial teachers, werkzaam in het vmbo.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u achtergrondkennis en handvatten om aan de slag te gaan met leesvaardigheid en leesbevordering bij u op school. We gebruiken de Toolbox Leesbevordering vmbo als inspiratiebron en kijken samen hoe u hier binnen uw school mee aan de slag kunt gaan.

Interesse?

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Meer informatie over de inspiratiebijeenkomst kunt u vinden op deze pagina. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Christel Dood (c.dood@expertisecentrumnederlands.nl).