Krachtig Taalrijk: Taalvaardigheid in het SBO

In het project Krachtig Taalrijk, onderdeel Krachtig Meesterschap werd gezocht naar mogelijkheden voor interdisciplinair werken binnen het speciaal basisonderwijs tussen onder andere de logopedisten en leerkrachten. De logopedist kreeg een coachende taak en ondersteunde de leerkracht bij het zorgen voor een passend (activerend en remediërend) taalaanbod binnen de groep.

Het Expertisecentrum Nederlands was één van de partners in het project Krachtig Taalrijk en verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de beginsituatie van de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen. Op basis hiervan maakte het Expertisecentrum Nederlands een adviesplan met handreikingen voor de leerkracht om de eigen vaardigheden op het gebied van taalonderwijs verder aan te scherpen. De onderwijsbehoeften van de leerling waren hierbij het uitgangspunt. Onder leiding van coaches vanuit Fontys OSO gingen leerkrachten en logopedisten hiermee aan de slag.

Ook werd in het project samengewerkt met de PABO. Er werd gekeken hoe een dergelijke werkwijze binnen het curriculum van aankomende leerkrachten een plaats kan krijgen. Studenten van de Pabo voerden onderzoek uit rond hetzelfde thema.

Aanvullende informatie

Samenwerkingspartners waren logopedisten, leerkrachten en directies van 4 SBO-scholen van Stichting Leerrijk en Stichting Willem van Oranje, Fontys Opleidingen Speciale Onderwijszorg, Fontys PABO Den Bosch en het Expertisecentrum Nederlands.

Download hier de eindrapportage van Krachtig Taalrijk uit oktober 2012.