Leescoaches in het Voortgezet Onderwijs: leesvaardigheid verbeteren met tutorlezen

Uit diverse studies blijkt dat veel vmbo-leerlingen problemen hebben met technisch en begrijpend lezen. Vooral op achterstandsscholen is de uitval groot. De leesvaardigheid van vmbo-leerlingen verbeteren via tutorlezen was het beoogde doel van het project Leescoaches in het VO. Het onderzoek ging na of tutorlezen effect heeft op de leestechniek, het leesbegrip en de leesmotivatie van eerstejaars vmbo-leerlingen.

Als invulling van hun maatschappelijke stage ondersteunden leerlingen uit 5 vwo als leescoach de vmbo-leerlingen bij het ontwikkelen van hun leesvaardigheid. De vwo-leerlingen begeleidden tien weken lang, drie keer per week een groepje van drie leeszwakke vmbo’ers. De leerlingen werkten volgens een vast omschreven programma dat voldoet aan kenmerken van effectieve leesbegeleiding.

Het Expertisecentrum Nederlands voerde het onderzoek tussen 2011 en 2013 uit in samenwerking met het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen) van de Universiteit van Amsterdam en de scholengemeenschappen OSB in Amsterdam en Compaen in Zaandam. Leescoaches in het VO is een project binnen Onderwijs Bewijs. Dit programma van het ministerie van OCW stimuleert de ontwikkeling van ‘evidence-based’ onderwijs. Het doel is om via gecontroleerde wetenschappelijke experimenten kennis te verzamelen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs.

Samenvatting Leescoaches in het voortgezet onderwijs ODB10054