Geplaatst op: 28/08/2020

Doe mee aan (internationaal) begrijpend leesonderzoek!

Lezen & Schrijven
Taal & Andere vakken

Om de leesprestaties van leerlingen te verbeteren, is inzicht in welke vaardigheden leerlingen wel en niet beheersen en over het leerproces op school essentieel. Om dit inzicht te krijgen, vindt in het voorjaar van 2021 een (inter)nationaal onderzoek naar begrijpend lezen plaats. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek, doe dan mee! Alleen als voldoende scholen meedoen zijn de resultaten representatief voor Nederland en krijgen we een goed beeld van de leesprestaties van Nederlandse leerlingen.

 

Hoe ziet het onderzoek er uit?

 

Om het onderzoek af te nemen komt een onderzoeker naar uw school. De onderzoeker neemt een begrijpend leestaak en een vragenlijst af bij de leerlingen uit groep 6 en groep 8 in het regulier basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs. Ook de leerkrachten van die groepen, de ouders van de leerlingen en de schoolleiders worden gevraagd een vragenlijst in te vullen, zodat we ook inzicht krijgen in het leesonderwijs op school en het leesgedrag van leerlingen en leerkrachten.

 

Wat krijgt u er voor terug?

Na afloop krijgen leerlingen een presentje als dank voor hun deelname. De schoolleider ontvangt de leesresultaten van zijn of haar school in een overzichtelijke schoolrapportage. Bovendien mogen 2 medewerkers van de school (kosteloos) deelnemen aan een workshop over goed begrijpend leesonderwijs.

 

Meer informatie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Cito, de Radboud Universiteit en KBA Nijmegen.
Met vragen kunt u contact opnemen met dr. Joyce Gubbels (j.gubbels@expertisecentrumnederlands.nl of 024-3823232).