Mijn Eigen Woordenboek, tool voor online woordenschatontwikkeling

De gratis aan te vragen webbased tool Mijn Eigen Woordenboek is een online woordenboek dat de taalverwerving van leerlingen actief stimuleert. Leerlingen en leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen het woordenboek zelf samenstellen. Leerlingen kunnen op eigen initiatief én in samenwerking met andere leerlingen definities toevoegen met tekst, beeld en audio. Het woordenboek kan een plaats krijgen in de taalles en in de zaakvaklessen, los van de methode. Leerlingen kunnen de applicatie ook thuis gebruiken. Zo kunnen ook ouders betrokken worden bij het leerproces van hun kinderen.

Denkkader leerlingen uitgangspunt bij woordenschatontwikkeling

Het belang van woordenschatontwikkeling  in het taalverwervingsproces is evident. Het stimuleren van woordenschat is geen geïsoleerd vak, maar een integraal onderdeel van alle  lessen en vakgebieden. Het gebruik van Mijn Eigen Woordenboek geeft de woordenschatontwikkeling een extra impuls. Werken met Mijn Eigen Woordenboek is betekenisvol voor leerlingen omdat ze de begrippen kunnen plaatsen binnen hun eigen belevingswereld. De gekozen en ingevoerde afbeeldingen en omschrijvingen komen voort uit hun (culturele) denkkader. Gezamenlijk werken aan het woordenboek biedt veel gelegenheid tot interactie, van samen nadenken over de juiste definitie van een woord tot discussies over afbeeldingen of gerelateerde begrippen.

Leerlingen bouwen eigen kennis op

Mijn Eigen Woordenboek is gebaseerd op constructivistische principes. Kinderen zijn actieve leerders: ze bouwen samen met anderen hun eigen kennis op en ontwikkelen zelf strategieën. Ze breiden hun taal- en kennissysteem uit door nieuwe informatie te integreren en op te slaan in hun geheugen. Binnen Mijn Eigen Woordenboek denken en praten kinderen en leraren samen over woorden en betekenissen. Ze doen dit niet alleen met geschreven woorden, maar ook met beeld en geluid.

Demo

Op www.myowndictionary.eu staat een demo van Mijn Eigen Woordenboek, een digitaal woordenboek voor leerlingen, ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands. Met de onderstaande inloggegevens kunt u van deze demo gebruikmaken.


Gebruikersnaam   :   Expertisecentrum.Nederlands
Wachtwoord         :   test

U vindt hier enkele read-only woordenboeken, en een (openbare) versie waarin u kunt werken.

De scholen kunnen zelf de keuze maken voor klassikale woordenboeken of een individueel woordenboek voor de leerlingen, of een combinatie hiervan. Als kleine tegenprestatie voor het kosteloos gebruik vragen we de medewerking van de school bij onderzoek naar het gebruik van het woordenboek. Indien uw school ervoor kiest gebruik te maken van het woordenboek, zullen we u over enige tijd een vragenlijst toesturen. Wilt u ook gebruik maken van Mijn Eigen Woordenboek? Vraag een gratis account aan via onderstaand aanvraagformulier.