Geplaatst op: 27/02/2019

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

Dyslexie

Logo Dyslexie Centraal

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn de volgende documenten bijgesteld door het Expertisecentrum Nederlands en het NKD:

  • Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie

  • Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  • Leerlingdossier Dyslexie

De nieuwe versies van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel:

De Leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling. De Handreiking beschrijft de concrete, inhoudelijke invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 binnen dit proces. Het Leerlingdossier wordt door scholen gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek.

De bijgestelde documenten kunt u vinden op www.dyslexiecentraal.nl.