Geplaatst op: 27/02/2019

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

Dyslexie

De nieuwe versies van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel:

De Leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling. De Handreiking beschrijft de concrete, inhoudelijke invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 binnen dit proces. Het Leerlingdossier wordt door scholen gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek.

De bijgestelde documenten kunt u vinden op de bijbehorende artikelpagina op www.dyslexiecentraal.nl.