Geplaatst op: 02/10/2020

Onderzoek Educatief partnerschap in VVE op afstand

Ontwikkeling & Stimulering

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19 maatregelen?

 

Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS voeren in het najaar van 2020 een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-aanbieders, in de ZonMw call Wetenschap voor de praktijk. We nodigen u uit om via deze vragenlijst uw ervaringen te delen over het ondersteunen van ouders in de periode vóór en tijdens de COVID-19-maatregelen en datgene wat u op dit moment doet in het ondersteunen van ouders. We zijn geïnteresseerd in de drempels die u heeft ervaren bij het vormgeven van het aanbod voor ouders, maar ook in de successen die u hebt geboekt bij oudergerichte activiteiten. De bevindingen worden gepubliceerd in een praktische handreiking voor VVE-professionals. We hopen dat u daar via het invullen van de vragenlijst een bijdrage aan wil leveren. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en de vragenlijst op deze pagina.