Geplaatst op: 23/09/2020

Onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op ontwikkeling van begrijpend lezen van start

Lezen & Schrijven

Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen we onderzoek doen naar de verschillen (in ontwikkeling) in het begrijpend leesniveau van doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen in het basisonderwijs.

Vanwege de coronacrisis werden alle scholen per 16 maart 2020 gesloten, waardoor scholen afstandsonderwijs moesten organiseren. Deze aangepaste manier van werken kan een negatieve invloed hebben gehad op het leerproces en de leeruitkomsten van leerlingen, met name op het gebied van leesvaardigheid. Het is bovendien mogelijk dat deze negatieve invloed groter is voor doelgroepleerlingen dan voor niet-doelgroepleerlingen, waarmee het de kansenongelijkheid verder in de hand werkt. Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen we in kaart brengen in hoeverre doelgroepleerlingen extra hard getroffen worden door de coronamaatregelen en welke lessen we kunnen trekken voor toekomstige, vergelijkbare situaties