Ontwikkeling van vroege geletterdheid bij meertalig onderwijs

See below for English

Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar de effecten van tweetalig onderwijs op de ontwikkeling van woordenschat en fonologisch bewustzijn in relatie tot lexicale specificiteit in de kleuterjaren. Daarnaast zijn er twee internationale projecten uitgevoerd in samenwerking met het Ontario Institute for the Study of Education (Toronto, Canada) op dit gebied. In deze publicatie worden deze onderzoeksresultaten behandeld en vertaald voor het werken met leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs.

Meer informatie volgt

 

For some time research has been done at the Radboud University Nijmegen on the effects of bilingual education on the development of vocabulary and phonological awareness in relation to lexical specificity in young children. In addition, two international projects have been conducted in this area in cooperation with the Ontario Institute for the Study of Education (Toronto, Canada). In this publication these research results are discussed and translated for those who work with students in the lower grades of primary education.

More information will follow.