Geplaatst op: 02/03/2023

Peilingsonderzoek Leesvaardigheid in het voortgezet (speciaal) onderwijs 2023

Lezen & Schrijven

In het voorjaar van 2023 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in de leesprestaties van leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar van alle onderwijssoorten. Daarnaast geven de resultaten ook inzicht in de relatie tussen de leesprestaties en kenmerken van leerlingen, docenten, scholen en het onderwijsleerproces.

Peil.Onderwijs Leesvaardigheid in het vo

De Inspectie van het Onderwijs zet ieder schooljaar onder de naam Peil.Onderwijs peilingsonderzoeken uit. Met de peilingsonderzoeken worden periodiek gegevens verzameld over het onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten. In het schooljaar 2023-2024 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit peilingsonderzoek richt zich op de leesprestaties op het gebied van leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar. Aan het onderzoek nemen ongeveer 140 vo-scholen en 35 vso-scholen deel. Per vo-school zal één klas uit het tweede leerjaar deelnemen aan het onderzoek. Op vso-scholen doen alle leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar met uitstroomprofiel vervolgonderwijs mee.

Toets en vragenlijsten

Voor het peilingsonderzoek wordt een digitale leestoets ontwikkeld die in kaart brengt in welke mate leerlingen voldoen aan de referentieniveaus 1F, 2F en 3F. De peiling richt zich op het lezen van zakelijke teksten en fictie en maakt een onderscheid tussen de domeinen Begrijpen, Interpreteren, Reflecteren, Samenvatten (alleen zakelijke teksten) en opzoeken (alleen zakelijke teksten). Voor de ontwikkeling van de toets wordt gebruik gemaakt van bestaande en eerdere gebruikte opgaven zodat resultaten van het huidige peilingsonderzoek vergeleken kunnen worden met de resultaten van eerdere onderzoeken.

Bij leerlingen, docenten en schoolleiders worden ook vragenlijsten afgenomen om het onderwijsleerproces in kaart te brengen. De resultaten van de toetsen en de vragenlijsten worden vervolgens aan elkaar gekoppeld zodat de leesprestaties van leerlingen gekoppeld kunnen worden aan kenmerken van hun onderwijsleerproces.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Cito, Universiteit Twente en KBA Nijmegen.