Geplaatst op: 28/06/2018

PIRLS2021 toegekend aan het Expertisecentrum Nederlands

Lezen & Schrijven

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft het grootschalige internationale onderzoek PIRLS2021 toegekend aan onderzoekers van Expertisecentrum Nederlands.

PIRLS is een onderzoek naar begrijpend leesprestaties van groep 6 leerlingen in meer dan vijftig landen. Door middel van het afnemen van leestoetsen en vragenlijsten bij een representatieve groep leerlingen wordt waardevolle informatie verzameld over hun leesniveau en over factoren in de thuis- en schoolcontext die als verklaring kunnen dienen voor individuele verschillen in leesprestaties. Het Nederlandse deel wordt sinds de eerste ronde in 2001 door het Expertisecentrum Nederlands (EN) uitgevoerd. Joyce Gubbels zal in samenwerking met Margriet Groen (EN/RU) en Eliane Segers (RU) de meting van 2021 uitvoeren. Klik hier voor het hele artikel.