Geplaatst op: 27/06/2018

Praktijkbrochure bij promotieonderzoek

Lezen & Schrijven
Mondelinge taal
Ontwikkeling & Stimulering
Woordenschat
Dyslexie
Laaggeletterdheid
Meertaligheid
Taal & Andere vakken

Ben je bezig met je proefschrift en zoek je naar een manier om je resultaten te delen met de onderwijspraktijk? Het Expertisecentrum Nederlands kan je helpen met de vertaling van jouw onderzoeksgegevens naar een praktische onderwijsbrochure en de verspreiding van die brochure onder praktijkprofessionals!

Van wetenschap naar praktijk

Evidence-based werken wordt steeds belangrijker. De weg van wetenschap naar praktijk blijkt echter nog steeds een moeilijke. Wetenschappelijke literatuur is vaak niet beschikbaar voor praktijkprofessionals en wanneer dat wel het geval is, kan het lastig zijn om de onderzoeksuitkomsten te vertalen naar kennis en handvatten voor het handelen op school en in de klas. Praktijkbrochures kunnen een rol spelen in het verkleinen van deze kloof. In een praktijkbrochure wordt namelijk de meest recente wetenschappelijke kennis die je hebt vergaard in jouw promotietraject, in gemakkelijke bewoording, inzichtelijk gemaakt voor de onderwijspraktijk.

“Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik veel onderzoek gedaan voor én met de onderwijspraktijk, dus wilde ik ook dat de inzichten van mijn onderzoek daar zouden landen. De onderwijsbrochure was de perfecte manier om die brug te slaan” – Eva van de Sande

Van proefschrift naar praktijkbrochure

Het Expertisecentrum Nederlands werkt op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Hierdoor kunnen wij een belangrijke rol spelen in het breed verspreiden van wetenschappelijke kennis op het gebied van taal en taalonderwijs. Samen met de promovendus wordt bekeken welke wetenschappelijk kennis relevant is en hoe onderzoeksresultaten vertaald kunnen worden naar praktische handvatten. Een collega van het Expertisecentrum Nederlands schrijft in nauwe afstemming met de promovendus de tekst. De informatie wordt verwerkt in een aantrekkelijk vormgegeven praktijkpublicatie. De gedrukte brochure kan eventueel samen met het proefschrift verspreid worden. Een digitale versie wordt op de website van het Expertisecentrum Nederlands geplaats en is op die manier voor iedereen toegankelijk. Benieuwd hoe een dergelijke brochure er uit kan zien en wat er zoal in een brochure kan staan? Kijk hier voor een voorbeeld.

Sommige onderzoeksprojecten hebben expliciet een budget vrijgehouden voor valorisatie activiteiten. Ook een benchfee kan ingezet worden voor het dekken van de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van een praktijkbrochure. Sta je aan het begin van je promotietraject, zit je er middenin of ben je al bijna klaar en ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van een praktijkbrochure? Neem dan contact op met info@expertisecentrumnederlands.nl.