Praktijkbrochures promotieonderzoek

Om de vertaalslag van wetenschap naar praktijk te maken, ontwikkelen wij samen met promovendi praktijkbrochures over hun promotieonderzoek. Op deze pagina leest u meer over wat dit inhoudt, en vindt u reeds gemaakte brochures.

Van wetenschap naar praktijk

Evidence-based werken wordt steeds belangrijker. De weg van wetenschap naar praktijk blijkt echter nog steeds een moeilijke te zijn. Wetenschappelijke literatuur is vaak niet beschikbaar voor praktijkprofessionals en wanneer dat wel het geval is, kan het lastig zijn om de onderzoeksuitkomsten te vertalen naar kennis en handvatten voor het handelen op school en in de klas. Praktijkbrochures kunnen een rol spelen in het verkleinen van deze kloof. In een praktijkbrochure wordt namelijk de meest recente wetenschappelijke kennis die je hebt vergaard in jouw promotietraject, in gemakkelijke bewoording, inzichtelijk gemaakt voor de onderwijspraktijk.

Van proefschrift naar praktijkbrochure

Het Expertisecentrum Nederlands werkt op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Hierdoor kunnen wij een belangrijke rol spelen in het breed verspreiden van wetenschappelijke kennis op het gebied van taal en taalonderwijs. Samen met de promovendus wordt bekeken welke wetenschappelijk kennis relevant is en hoe onderzoeksresultaten vertaald kunnen worden naar praktische handvatten. Een collega van het Expertisecentrum Nederlands schrijft in nauwe afstemming met de promovendus de tekst. De informatie wordt verwerkt in een aantrekkelijk vormgegeven praktijkpublicatie. De gedrukte brochure kan eventueel samen met het proefschrift verspreid worden. Een digitale versie wordt op de website van het Expertisecentrum Nederlands geplaats en is op die manier voor iedereen toegankelijk.

Valorisatie

Sommige onderzoeksprojecten hebben expliciet een budget vrijgehouden voor valorisatie activiteiten. Ook een benchfee kan ingezet worden voor het dekken van de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van een praktijkbrochure. Sta je aan het begin van je promotietraject, zit je er middenin of ben je al bijna klaar en ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van een praktijkbrochure? Neem dan contact op met info@expertisecentrumnederlands.nl

Reeds ontwikkelde brochures

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen

Het kunnen begrijpen van geschreven teksten is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een brief van de overheid of het lezen van de bijsluiter van medicijnen. De basis voor deze vaardigheid wordt al in het basisonderwijs gelegd. Nadat kinderen het technisch lezen goed onder de knie hebben, is er ruimte om de gelezen woorden tot een betekenisvol geheel samen te voegen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat kinderen de betekenis van de belangrijkste woorden in de tekst kennen. Daarover gaat het proefschrift van Nicole Swart. Zij onderzocht de rol van lexicale kwaliteit (hoe goed een woord is opgeslagen in het lange termijn geheugen) binnen begrijpend lezen en welke cognitieve factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden. Ook deed ze onderzoek naar de effecten van een woord-in-tekst integratie lesprogramma.

Executieve functies voor het leren lezen

Executieve functies zijn belangrijk voor een voorspoedige leesontwikkeling. De verhaallijn construeren, letters aan klanken kunnen koppelen, je aandacht erbij houden, zelfstandig kunnen werken: executieve functies reguleren de verwerking van de complexe informatie tijdens het lezen, en zorgen ervoor dat kinderen betrokken leergedrag vertonen tijdens de leesinstructies. In vergelijking met andere hersenfuncties, ontwikkelen deze cognitieve functies zich relatief langzaam, tot ver in de adolescentie.

Op jonge leeftijd vraagt het dus om grote cognitieve inspanning om executieve functies in te zetten. Tussen de 4 en 6 jaar hebben kinderen echter vaak een ontwikkelingsspurt in de executieve functies, en dat is nou juist de leeftijd dat de leesontwikkeling ook begint. Is dat toevallig? En kunnen executieve functies rond die leeftijd ondersteund worden zodat de leesontwikkeling wat voorspoediger verloopt? Eva van de Sande onderzocht deze vragen in haar promotieonderzoek.