Geplaatst op: 03/12/2019

Resultaten PISA-2018 gepubliceerd

Lezen & Schrijven

De PISA-2018 resultaten zijn op 3 december 2019 bekend gemaakt (lees ze hier). Het Expertisecentrum Nederlands is een van de consortiumpartners die dit onderzoek uitvoerden.

De resultaten op het gebied van lezen zijn zorgwekkend. Leerlingen in Nederland scoren het laagst van alle landen op leesmotivatie, en het niveau van leesvaardigheid in ons land is ook gedaald, wat voor de meeste andere landen niet geldt. De 15-jarigen in Nederland scoren voor het eerst in 15 jaar lager dan gemiddeld in 15 andere EU-landen, en vergelijkbaar met het OESO-gemiddelde.

Een leesoffensief is noodzakelijk om het tij te keren; en dat kan niet alleen op basis van goede wil. Er zijn investeringen nodig. Taal en lezen verdienen een centrale plaats in het onderwijs, en in lerarenopleidingen.