Geplaatst op: 08/06/2020

Scans en monitors voor het taalonderwijs vernieuwd!

Ontwikkeling & Stimulering
Dyslexie

De scans en monitors voor het in kaart brengen van het taalonderwijs en ondersteuning op het gebied van leesproblemen en dyslexie zijn vernieuwd.

Voorheen waren de scans beschikbaar via tools.experisecentrumnederlands.nl.Het digitale systeem is in 2020 in een nieuw jasje gegoten om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van deze tijd. De instrumenten zijn nu bijvoorbeeld ook te gebruiken op mobiel en tablet.

Bekijk deze video voor een uitgebreide uitleg over hoe je de instrumenten kunt inzetten en gebruiken.

Voor het in kaart brengen van de kwaliteit van het taalonderwijs kan gebruik worden gemaakt van de Tussendoelenmonitor voor het PO en de Tussendoelenscan voor het VO (aan te vragen tot eind november 2021). De scans zijn zowel individueel als in teamverband te gebruiken. De overzichtelijke rapportage biedt aanknopingspunten voor verbetering en vormt een hulpmiddel om als team in gesprek te gaan over het taalonderwijs. Begin 2022 wordt verkend of er een alternatief komt voor de Tussendoelenmonitor en Tussendoelenscan. Heeft u interesse? Mail naar info@expertisecentrumnederlands.nlUpdate april 2023: de Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO zijn vervangen door Taalonderwijs in Beeld PO en Taalonderwijs in Beeld VO.

De scans en monitors omtrent het thema dyslexie zijn zowel inhoudelijk als technisch vernieuwd. De nieuwe instrumenten - Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen, Dyslexiescan Primair Onderwijs (in ontwikkeling), Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs - zijn ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (bijbehorende digitaal platform www.dyslexiecentraal.nl).

De scans en monitors zijn voortaan aan te vragen via instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl. Op deze website is meer inhoudelijke informatie te vinden over de instrumenten.