Geplaatst op: 07/02/2023

Symposium Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest

Lezen & Schrijven

Wij nodigen u van harte uit voor het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest op woensdag 29 maart. Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek over kansengelijkheid in het onderwijs. Dat doen we aan de hand van verschillende concrete opbrengsten vanuit scholen uit de Delta Scholengroep, Florẽs Onderwijs en Conexus die onderdeel uitmaken van de WOAN. Daarnaast besteden we in twee plenaire lezingen aandacht aan de integratie van het taal- en leesonderwijs met zaakvakken en de relatie tussen onderzoek en schoolontwikkeling.

 

Programma

13:30 uur     Opening en terugblik op 3½ jaar WOAN

14:00 uur     Zaakvakken en Taal: Vanzelfsprekend samen; Marian Bruggink & Het Mozaïek

15:00 uur     Kennismarkt: delen van opbrengsten vanuit de WOAN-scholen

16:15 uur     Onderzoek en schoolontwikkeling; prof. dr. Eddie Denessen

17:00 uur     Gelegenheid tot napraten met een drankje

 

Sprekers

 

Marian Bruggink

Er zijn steeds meer scholen die het taal- en leesonderwijs integreren met onderwijs in de zaakvakken. Marian Bruggink (Expertisecentrum Nederlands) licht toe hoe een geïntegreerde aanpak kan bijdragen aan het vergroten van de kennisbasis van leerlingen en verbetering van de taal- en leesprestaties. Aan de hand van voorbeelden van Het Mozaïek (Florẽs Onderwijs) laten we zien hoe deze integratie er in de praktijk uit kan zien.

 

Eddie Denessen

In zijn bijdrage zal Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit van Leiden) ingaan op de relatie tussen onderzoek en schoolontwikkeling. Specifiek zal hij aandacht besteden aan wat onderzoek naar gelijke kansen kan betekenen voor schoolbeleid. Wat kunnen resultaten van onderzoek betekenen voor de onderbouwing van keuzes die scholen maken voor maatregelen ter bevordering van gelijke kansen in hun school?

 

Wanneer, hoe laat en waar?

Datum:         woensdag 29 maart

Locatie:        Radboud Universiteit, Elinor Ostromgebouw, Heyendaalseweg 141, Nijmegen

Doelgroep:   leraren, schoolleiders, IB-ers, bestuurders, beleidsmedewerkers onderwijs

 

Aanmelding

Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden, maar aanmelding is wel vereist. Aanmelden doet u via deze link, vóór 1 maart