Taal, wetenschap & technologie

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland les in techniek verzorgen. Dat is één van de doelen die gesteld zijn in het Techniekpact. Het Expertisecentrum Nederlands houdt zich al een aantal jaren bezig met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, en de kansen die deze wijze van werken biedt om tegelijk de taalverwerving van leerlingen te stimuleren. Het is namelijk onze overtuiging dat binnen een vak als techniek ook gewerkt kan worden aan de taalvaardigheid van kinderen: geen gescheiden werelden, maar twee vliegen in één klap! Hoe dat in praktijk werkt, is te zien op www.samenonderzoeken.nl. Hierop zijn onder andere lessenseries, artikelen, tips voor bij een museumbezoek en voorbeeldlessen te vinden, kortom informatie en inspiratie voor ouders én scholen.

Individuele verschillen bij wetenschap & technologie

Een van de projecten rondom wetenschap en technologie is het onderzoeksproject dat werd uitgevoerd op het iXperium van de HAN in Nijmegen. Samen met onderzoekers van de RU en de HAN, en scholen uit de regio Nijmegen, werden individuele verschillen tussen leerlingen als het gaat om w&t in kaart gebracht. Op welke wijze verschillen leerlingen van elkaar als ‘t gaat om w&t? En kunnen die verschillen gerelateerd worden aan bijvoorbeeld verschillen in academische taalvaardigheid of redeneervaardigheid? We hebben het onderzocht door leerlingen van 10 scholen een opdracht te geven met Lego Mindstorms. De resultaten van het onderzoek zijn op samenonderzoeken.nl te vinden.