Taalstimulering in de context van Wetenschap en Technologie

Taalstimulering is één van de onderwerpen waar het EN zich sterk voor maakt. Taalstimulering kan altijd en overal tijdens de schooldag, is onze overtuiging. Hoe rijker de context, hoe meer aanknopingspunten er zijn om het spreken, schrijven en lezen van kinderen te stimuleren. Een bijzonder voorbeeld van zo’n rijke context wordt gevormd door het onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T).

Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met Wetenschap & Technologie aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd W&T-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.

In 2016 verscheen een publicatie die dieper ingaat op het hoe en waarom van taalstimulering in de context van W&T. Aan deze publicatie, verschenen onder auspiciën van het Platform Bèta Techniek, is door een groot aantal partijen meegewerkt. Het EN heeft aan een tweetal artikelen een bijdrage geleverd: een artikel over de ontwikkeling van executieve functies bij jonge kinderen, en een artikel over leren experimenteren met de hellingbaan.

U kunt deze publicatie digitaal inzien via verschillende websites, onder andere Kiezen voor Technologie en Samen Onderzoeken. De publicatie over taal maakt deel uit van een kleine reeks van drie uitgaven, die gelijktijdig verschenen zijn. Er is een deel over rekenen, getiteld ‘Onderzoeken in de rekenles’, en een deel over Lesson Study, ‘Lesson Study bij W&T’.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de website van Tech Your Future.

Download hier de uitgave Taal in de context van W&T.