Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO

Breng samen met uw collega's de kwaliteit van het taalonderwijs op uw school in kaart. Welke lees- en schrijfdidactieken hanteert u en hoe tevreden bent u daarover? Krijg daarnaast met de Tussendoelenmonitor ook zicht op risico's en kansen voor het (taal)beleid.

Voor het Nederlandse onderwijs zijn kaders vastgesteld in de vorm van kerndoelen en referentieniveaus. Dit zijn lange termijndoelen. Voordat de referentieniveaus en kerndoelen zijn behaald wordt door een leerling een lang traject afgelegd. Om de leerling in dit traject te kunnen volgen en begeleiden zijn door het Expertisecentrum Nederlands leerlijnen en tussendoelen opgesteld. Een leerlijn beschrijft de ontwikkeling die de leerling doorloopt. Het gaat daarbij niet om enkel toetsresultaten, maar om een combinatie van de leerstof, de gebruikte didactiek en de ontwikkeling van de leerling.
 
Met de Tussendoelenmonitor voor het primair onderwijs en de Tussendoelenscan voor het voortgezet onderwijs kunnen de gehanteerde didactieken op uw school in kaart worden gebracht. De instrumenten zijn niet bedoeld om te meten in hoeverre de tussendoelen behaald zijn. De instrumenten kunnen een basis bieden voor verbeterslagen in het taalonderwijs. Naar aanleiding van de resultaten is het mogelijk om binnen het team verdiepende en verhelderende gesprekken te voeren.
 

Aan de slag 

Op  instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl kunt u de Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO aanvragen. Hier vindt u ook meer informatie over beide scans. Binnen twee werkdagen ontvangt u een link naar de vragenlijst in uw mailbox. Na het invullen ontvangt u een overzichtelijke rapportage (voorbeeld PO, voorbeeld VO). De rapportages bevatten suggesties om met het team over in gesprek te gaan. Daarnaast worden er per taaldomein suggesties gegeven voor publicaties of websites die kunnen bijdragen aan de verbetering van het taalonderwijs.
 
Bekijk deze video voor een uitgebreide praktische uitleg over hoe je de Tussendoelenmonitor en Tussendoelenscan kunt gebruiken.

Primair onderwijs 

De Tussendoelenmonitor helpt het leerkrachtenteam en de schoolleider om zicht te krijgen om de kwaliteit van het taalonderwijs en bewust te worden van het eigen handelen. De monitor bestaat uit een schoolleidervragenlijst en een leerkrachtenvragenlijst. Met de schoolleidervragenlijst worden verschillende randvoorwaarden en andere belangrijke factoren meegenomen. De vragen voor de leerkracht worden afgestemd op de bouw waar de leerkracht les aan geeft. In deze documenten vindt u een overzicht van de vragen in de leerkrachtvragenlijst en schoolleidervragenlijst. Het kost ongeveer 20-30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Bekijk ook de verantwoording van de Tussendoelenmonitor PO.
 

Voortgezet onderwijs 

De taalontwikkeling van leerlingen is nog niet afgerond wanneer leerlingen naar het voorgezet onderwijs gaan. Om een doorgaande leerlijn aan te houden zijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld door en beschikbaar gesteld in een handboek genaamd Interactief lees- en schrijfonderwijs – Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo. Bij de dit handboek is ook de Tussendoelenscan VO ontwikkeld en de website www.werkenmettussendoelen.nl.
 
De Tussendoelenscan helpt teamleiders en docenten Nederlands kritisch te kijken naar het huidige onderwijs en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De scan bestaat uit 87 vragen de zijn verdeeld over verschillende subdomeinen die belangrijk zijn voor de lees- en schrijfontwikkeling. Bekijk het  overzicht van de vragen. Het duurt ongeveer 20-30 minuten om de vragenlijst in te vullen.
 

Ondersteuning 

Wilt u graag gebruik maken van de scan of monitor en heeft u behoefte aan extra ondersteuning? Neem dan gerust contact met ons op.
 

Downloads 

  1. Overzicht vragen Tussendoelenmonitor PO Schoolleider (2021)
  2. Overzicht vragen Tussendoelenmonitor PO Leerkrachten (2021)
  3. Technische gebruikershandleiding (2020)
  4. Achtergrond Tussendoelenscan VO (2012)
  5. Overzicht vragen Tussendoelenscan VO (2012)
  6. Verantwoording Tussendoelenmonitor PO (2011)​​​​​​​