Het Expertisecentrum Nederlands

Het Expertisecentrum Nederlands is een taalkenniscentrum; op basis van wetenschappelijke inzichten weten wij hoe taalonderwijs werkt. We hanteren daarbij de visie dat een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal onmisbaar is voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Goed taalonderwijs aan kinderen en jongeren is daarom essentieel. Goed taalonderwijs is integraal opgenomen in het onderwijs in alle vakken, is interactief, en vergt duidelijke instructie.

Onze onderzoekers voeren wetenschappelijk praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek uit om richting te geven aan onderwijsbeleid en -uitvoering op het gebied van taalonderwijs. We richten ons op taalonderwijs in de volle breedte, van VVE tot po, vo, so, mbo en ho. Thema’s die centraal staan zijn divers: leesvaardigheid en -motivatie, dyslexie, laaggeletterdheid, mondelinge taalvaardigheid, digitale geletterdheid, woordenschat, schrijfvaardigheid, meertaligheid, speciale leerbehoeften en de rol van taal in andere vakken.

We zijn experts in het verbinden van wetenschap en praktijk. Kennis en inzichten uit onderzoek naar effectief taalonderwijs vertalen we naar praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere trainingen, handreikingen en publicaties voor het onderwijs (zie onze webwinkel). Deze oplossingen sluiten aan op recente wetenschappelijke inzichten en de actuele onderwijspraktijk.

Het Expertisecentrum Nederlands maakt, samen met KBA Nijmegen, KBA Data en ResearchNed, deel uit van KBA Groep. Daarnaast is het gelieerd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en voert in nauwe samenwerking met scholen en andere partijen projecten uit. 

Wij bieden:
- een jaarcontract, met mogelijkheid tot een vaste aanstelling
- salaris volgens VSNU-schaal 10 
- een kans om binnen een fijne werkomgeving onderzoekservaring op te doen en kennis over taal(onderwijs) uit te breiden

In het kort

De werkzaamheden omvatten onder andere:

 • meewerken in de uitvoering en werving van onderzoeken;
 • zelfstandig (beschrijvende) analyses uitvoeren in SPSS en/of R;
 • meeschrijven aan rapportages van onderzoeksresultaten;
 • vertalen van onderzoeksresultaten naar vakpublicaties;
 • ondersteunen bij (digitale) bijeenkomsten met onderzoekers of onderwijsprofessionals;
 • samenwerken met collega’s en consortiumpartners;

Dit moet je kunnen

De junior onderzoeker die we zoeken:

 • beschikt over (basis)kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs;
 • beschikt over kennis van en ervaring met SPSS/ R en data-analysetechnieken;
 • is flexibel, heeft een brede interesse en is breed inzetbaar in een dynamische omgeving;
 • slaagt er in om zich te bewegen op het grensvlak van wetenschap en praktijk;
 • werkt succesvol samen met anderen;
 • heeft een afgeronde academische opleiding bij voorkeur op het gebied van taal of onderwijs en bij voorkeur een research master;
 • beschikt over uitstekende Nederlandse vaardigheden en een basisniveau Engels.

Delen:

Informatie en sollicitatie

Uw cv met begeleidende brief ontvangen wij graag voor 27 mei 2022. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via info@expertisecentrumnederlands.nl of op onderstaand telefoonnummer. Begin juni worden de sollicitatiegesprekken gepland.

Contactpersoon

Maarten Wolbers
Algemeen directeur
024 382 3232

Solliciteren