Geplaatst op: 08/10/2020

Verdieping op PISA-resultaten gepubliceerd

Lezen & Schrijven

Uit de PISA-resultaten bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gedaald is. In deze verdiepende rapportage gaan we verder in op het leesplezier, zelfbeeld bij het lezen en leesgedrag van 15-jarigen.

Niet alleen de leesvaardigheid is de afgelopen jaren gedaald. Het leesplezier van Nederlandse leerlingen is ook afgenomen ten opzichte van 2009. Bovendien zijn Nederlandse leerlingen ook minder gaan lezen. Ook in Vlaanderen en Duitsland zien we een daling van het leesplezier en leesgedrag onder 15-jarige leerlingen. Duitse en Vlaamse leerlingen scoren gemiddeld wel hoger op leesvaardigheid dan Nederlandse leerlingen. Door de grote overeenkomsten met buurlanden in (de daling in) leesplezier, zelfbeeld en leesgedrag lijkt het relevant om krachten te bundelen en van elkaar te leren in het stimuleren van leesplezier, zelfbeeld, leesgedrag en leesvaardigheid. Daarnaast dienen leesplezier en leesvaardigheid in elkaars verlengde te worden gezien. Een daling in leesplezier gaat hand in hand met een daling in leesvaardigheid, en vice versa. Dat betekent dat het belangrijk is om een gecombineerde en preventieve aanpak te kiezen in een poging het tij te keren.

 

 

 

Ga voor meer informatie over PISA en om het rapport te downloaden naar de PISA-website.

Binnenkort volgen ook nog rapportages over welbevinden en kansengelijkheid. Volg PISA-Nederland op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van deze nieuwe resultaten.

 

Contactpersoon

Christel Dood | c.dood@expertisecentrumnederlands.nl | 024 382 32 33