Geplaatst op: 13/06/2021

Weten wat werkt: onderbouwd werken aan begrijpend lezen

Lezen & Schrijven
Ontwikkeling & Stimulering
Taal & Andere vakken

Wil jij graag het begrijpend leesonderwijs verbeteren op jouw school op basis van bewezen effectieve aanpakken? Ben je benieuwd hoe je het begrijpend lezen (meer) kunt verbinden met andere vakken? En wil je met je collega’s kritisch (leren) kijken naar jullie onderwijs nu en in de toekomst, om zo weloverwogen beslissingen te nemen?

Leerlingen helpen om goede begrijpend lezers te worden is een van de belangrijkste maar ook een van de meest uitdagende taken van een leerkracht. Recente onderzoeken laten zien dat de leesvaardigheden van leerlingen dalen. Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar wat goed begrijpend leesonderwijs inhoudt kan het lastig zijn om deze inzichten te vertalen naar je eigen klas. In deze korte cursus kijk je kritisch naar je eigen onderwijs (wat gaat er goed en waar liggen verbeterpunten) en ga je op basis van je eigen bevindingen en inzichten uit de wetenschap evidence-informed aan de slag met het ontwikkelen van een verbeterplan.


Voor wie?

Deze cursus is ontwikkeld voor schoolleiders, intern begeleiders, taalcoördinatoren en leesspecialisten in het basisonderwijs. Ook leerkrachten die zich bezighouden met het verbeteren en vernieuwen van het begrijpend leesonderwijs moedigen we aan om aan te sluiten. Focus ligt in deze cursus op de midden- en bovenbouw.

 

Inhoud

Wat levert het op? Na afloop van de cursus kun je direct aan de slag met een concreet en onderbouwd verbeterplan voor jouw eigen school.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur waarin we stapsgewijs toewerken naar het opstellen van een verbeterplan. We werken in kleine groepen (maximaal 10 deelnemers) waardoor er voldoende tijd en ruimte is om theorie af te wisselen met interactieve opdrachten. Naast de drie bijeenkomsten krijg je verschillende voorbereidings- en verwerkingsopdrachten die zorgen voor effectieve en efficiënte bijeenkomsten.

Bijeenkomst 1: Je eigen onderwijs

  • Inhoud: zicht krijgen op je eigen begrijpend leesonderwijs en het verkennen van je eigen onderwijs'probleem'
  • Opbrengst: een gerichte verbetervraag die dient als basis voor je verbeterplan en –traject

Bijeenkomst 2: Goed begrijpend leesonderwijs

  • Inhoud: kritisch kijken naar recente literatuur rondom effectieve principes
  • Opbrengst: (meer) kennis over effectief begrijpend leesonderwijs

Bijeenkomst 3: Verbeterplan

  • Inhoud: vertalen van inzichten uit de tweede bijeenkomst naar je eigen verbetervraag
  • Opbrengst: een wetenschappelijk onderbouwd verbeterplan dat als basis dient voor je eigen verbetertraject

Door wie?

Bij het Expertisecentrum Nederlands doen we al 25 jaar onderzoek naar begrijpend lezen en begeleiden we leerkrachten en scholen bij het verbeteren van hun onderwijs. Doordat we zelf betrokken zijn bij verschillende fundamentele-, beleidsgerichte- en praktijkgerichte onderzoeken, zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelen op het gebied van begrijpend lezen.

Interesse? Voor vragen of meer informatie mail Nicole Swart (n.swart@expertisecentrumnederlands.nl).

In company

Wilt u de cursus als team volgen, neem dan contact op met Nicole Swart om de mogelijkheden te bespreken.