Geplaatst op: 26/11/2011

Wetenschap & Techniek: Koersvast en enthousiast

Taal & Andere vakken

"Vindplaatsen zijn plekken waar iets te vinden is. Gewoonlijk denken we daarbij aan plaatsen waar delfstoffen worden aangetroffen. Vindplaatsen zijn er meestal niet toevallig. Ze zijn doorgaans het resultaat van intensieve zoektochten, van het analyseren  en combineren van gegevens. En de gewonnen delfstoffen  vergen vaak ook nog de nodige bewerkingen. Bij vindplaatsen denk je aan borden met ‘werk in uitvoering’.”

Dat geldt allemaal ook voor de Gelderse Vindplaatsen uit 2011: tien bijzondere scholen voor po, die zich sterk hebben gemaakt voor wetenschap&techniek, voor zorg voor meer begaafde leerlingen, of allebei. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, over welke bijzondere karaktertrekken deze scholen en hun docententeams beschikken, leest u in deze uitgave.