Zoekresultaten

Er zijn 88 resultaten.

Leesbevordering in het (v)mbo

Veel jongeren lezen niet graag, terwijl het maken van leeskilometers en het hebben van plezier in lezen belangrijk is voor de leesontwikkeling....
Lees meer

BLIKSEM: de aanpak voor begrijpend lezen

Veel leerkrachten en leerlingen beginnen diep te zuchten als het tijd is voor de les begrijpend lezen. De klachten zijn uiteenlopend: saai, niet...
Lees meer

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en...
Lees meer

NOVUM Woordenschat

In januari 2018 is het project Aanleren van diepe woordkennis van start gegaan. Binnen het project wordt er een methodiek ontwikkeld voor het...
Lees meer

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige...
Lees meer

Peil.onderwijs

Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Daarom brengt Peil.onderwijs onder regie van de Onderwijsinspectie de...
Lees meer

Functionele geletterdheid Voortgezet Onderwijs

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs: Onderwijs Bewijs VO. Het lees- en schrijfniveau...
Lees meer

Taalexperiment MBO

Het project Taalexperiment MBO richtte zich op de taalvaardigheidsontwikkeling van het Nederlands bij studenten op het MBO. Naast het onderzoeken...
Lees meer

Krachtig Taalrijk: Taalvaardigheid in het SBO

In het project Krachtig Taalrijk, onderdeel Krachtig Meesterschap werd gezocht naar mogelijkheden voor interdisciplinair werken binnen het...
Lees meer

Mondelinge Taalvaardigheid: Videofragmenten

Bij het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid: passend taalonderwijs voor alle leerlingen horen een aantal filmpjes, die...
Lees meer