Zoekresultaten

Er zijn 222 resultaten.

TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs

In het project TOS in Beeld inventariseerden we de vragen die leraren in het PO hebben over leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen. Naar...
Lees meer

T-TOS: Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen voor kinderen van 4 tot 10 jaar

Het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS) is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar met een mogelijke spraak- en/of taalstoornis....
Lees meer

Mijn Eigen Woordenboek, tool voor online woordenschatontwikkeling

De gratis aan te vragen webbased tool Mijn Eigen Woordenboek is een online woordenboek dat de taalverwerving van leerlingen actief stimuleert....
Lees meer

Evaluatie en planning van lees-leertrajecten: een dynamisch perspectief

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden...
Lees meer

Taalstimulering in de context van Wetenschap en Technologie

Taalstimulering is één van de onderwerpen waar het EN zich sterk voor maakt. Taalstimulering kan altijd en overal tijdens de schooldag,...
Lees meer

Interactief taalonderwijs: een krachtige basis

Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie pijlers: het is betekenisvol, sociaal en strategisch -  en interactie is de spil. Het leren...
Lees meer

Alle kinderen praten honderduit!

Honderduit is het nieuwste routineboek voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. In dit boek worden krachtige routines gepresenteerd...
Lees meer

Toetsen met ingebouwde feedback helpen leerproces te sturen

Leraren zouden beter zicht kunnen krijgen op wat leerlingen nodig hebben om goed te kunnen leren met formatieve toetsen, zo blijkt uit een...
Lees meer

Week van de Alfabetisering: Geef een boek weg en lees voor!

Van 9 t/m 15 september vindt de Week van de Alfabetisering plaats: een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, waarbij honderden...
Lees meer

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen

Vanuit passend onderwijs hebben scholen ook behoefte aan concrete aanwijzingen hoe ze  -gezien de grote diversiteit aan taalvaardigheid...
Lees meer