ZonMw COVID-19 Educatief partnerschap in VVE op afstand

Uitleg over het onderzoek

We nodigen u uit om mee te doen aan een onderzoek over de effecten van de COVID-19-maatregelen op de uitvoering van activiteiten met ouders in de context van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

 

We stellen vragen over

  1. het reguliere aanbod (de situatie tot februari 2020);
  2. het aanbod in de eerste maanden van de COVID-19 maatregelen (februari – juli 2020);
  3. het aanbod tijdens de zomervakantie (juli – augustus 2020);
  4. het huidige aanbod (vanaf september 2020).

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15-20 minuten. Met dit onderzoek willen we nagaan welke drempels u heeft ervaren bij het bereiken en ondersteunen van ouders tijdens de COVID-19-maatregelen, en welke aanpakken succesvol waren. Met uw input kunnen we een advies formuleren voor aanbieders van VVE voor het geven van ondersteuning op afstand aan ouders die deelnemen aan een VVE-ouderprogramma wanneer het (tijdelijk) niet mogelijk/wenselijk is om fysieke oudercontacten plaats te laten vinden.

Toestemming

Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik neem vrijwillig aan het onderzoek deel. Ik begrijp dat ik op elk moment tijdens het onderzoek mag stoppen als ik dat wil. Ik begrijp hoe de gegevens van het onderzoek bewaard zullen worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden.

□ Ja, ik stem in met deelname aan het onderzoek zoals hierboven beschreven en ga door naar de vragenlijst.

□ Nee, ik neem niet deel aan het onderzoek. U kunt dit venster nu sluiten.

We vragen u om deze vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen. De uiterste inzenddatum is vrijdag 30 oktober 2020. 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Judith Stoep en drs. Annelies van der Lee (Expertisecentrum Nederlands) en Annette Mullink en drs. Jonathan Simonis  (Stichting PAS) en wordt mogelijk gemaakt door ZonMw (COVID-19 programma Wetenschap voor de praktijk, projectnummer 10430042010022: Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen).

Wat gebeurt er met deze gegevens?

We verwerken de gegevens die we met deze vragenlijst verzamelen, anoniem. De gegevens worden door ons gebruikt voor een rapport, artikelen en presentaties over het onderzoek. De gegevens die we daarin presenteren zijn niet herleidbaar naar u als persoon. We verwerken en bewaren alle onderzoeksgegevens op beveiligde wijze volgens de richtlijnen van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

In de gemeente Arnhem voeren wij verder verdiepend onderzoek uit. Wanneer u in de gemeente Arnhem werkt bieden we aan het eind van de vragenlijst de mogelijkheid om uw e-mailadres achter te laten, zodat we met u in contact kunnen komen om u te benaderen voor een diepte-interview. Dat is niet verplicht. Als u uw e-mailadres achterlaat dan slaan we dat apart op, los van de antwoorden die u in de vragenlijst heeft gegeven. Op die manier garanderen we uw anonimiteit.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Kijk dan op deze projectpagina of neem contact op met:

Judith Stoep | j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl

Annelies van der Lee | a.vanderlee@expertisecentrumnederlands.nl