Doorlopende Leerlijnen Taal

Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde de website Leerlijnen Taal waarop de aansluiting van tussendoelen en leerlijnen taal op de Referentieniveaus taal inzichtelijk is gemaakt. De website maakt in vier taaldomeinen de praktische vertaalslag van de referentieniveaus naar de al langer omschreven leerlijnen en tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands: beginnende geletterdheid (groep 1-3), gevorderde geletterdheid (groep 4-8) en mondelinge communicatie (groep 1-8). Verder vindt u lessuggesties en inspirerende voorbeelden.

De referentieniveaus taal beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van mondelinge taal, lees- en schrijfvaardigheid. Ook voor spelling en kennis van begrippen zijn referentieniveaus vastgelegd. De referentieniveaus taal voor het basisonderwijs sluiten goed aan bij de bestaande tussendoelen en leerlijnen van het Expertisecentrum Nederlands. Deze leerlijnen en tussendoelen voor taal staan beschreven in de publicaties Tussendoelen beginnende geletterdheid, Tussendoelen gevorderde geletterdheid en Tussendoelen mondelinge communicatie.

Op Leerlijnen Taal staat de relatie tussen de referentieniveaus enerzijds en de tussendoelen en leerlijnen anderzijds helder weergegeven. Ook zijn op de site praktische werkvormen te vinden om in de klas effectief en stimulerend te werken aan de tussendoelen en referentieniveaus.

Meer informatie over de referentieniveaus taal is te vinden op www.taalenrekenen.nl.