Visie en aanpak

Het Expertisecentrum Nederlands weet hoe taalonderwijs werkt!

We staan voor goed taalonderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. Het Expertisecentrum Nederlands is in 1996 opgericht en werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten. We zijn experts in wetenschappelijk (praktijk)onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelen praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere handreikingen en publicaties voor het onderwijs , trainingen en workshops.

Goed taalonderwijs vergroot schoolsucces

Een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Goed taalonderwijs aan kinderen en jongeren is daarom essentieel.

Goed taalonderwijs is interactief taalonderwijs. Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie pijlers (sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren) die de basis vormen voor het werk van het Expertisecentrum Nederlands.

Taal leert een kind het best op een sociale en interactieve wijze met een leerkracht, andere volwassenen of samen met kinderen. Het is van belang dat dit plaatsvindt binnen een betekenisvolle context, met activiteiten die passen bij de wereld van de leerling. Goed taalonderwijs is gebaseerd op strategisch leren, met ruimte voor reflectie op taal en taalgebruik. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de rol van taal bij het leren in alle vakken, de hele schooldag door.

Onze aanpak

De medewerkers van het Expertisecentrum Nederlands voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit om praktische oplossingen te ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijs. Of het nu gaat om onderzoek, de ontwikkeling van producten en publicaties, een beleidsstudie, workshop of training: de aanpak van het Expertisecentrum Nederlands kenmerkt zich door drie kernwaarden: vernieuwend, betrokken en betrouwbaar.

Vernieuwend in taalonderwijs

Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelt vernieuwende en praktische oplossingen ter verbetering van het (taal)onderwijs. Deze oplossingen sluiten aan op recente wetenschappelijke inzichten en de actuele onderwijspraktijk.

Betrokken bij de onderwijspraktijk

Het Expertisecentrum Nederlands is nauw betrokken bij de onderwijspraktijk en weet daarom wat er speelt. Onze aanpak sluit direct aan bij de vragen en belangen van de gebruikers en onze opdrachtgevers. We werken samen met onderzoekers, begeleiders, opleiders, docenten, leerkrachten en directeuren.

Betrouwbaar in kennis en resultaten

Het Expertisecentrum Nederlands weet hoe taalonderwijs werkt. Onze medewerkers zijn onderzoekers en ontwikkelaars, ze hebben een brede scope en een grondige kennis op het gebied van taal, leren en ontwikkelen. Ze zijn experts in het doen van onderzoek naar taalonderwijs en het uitwerken van de resultaten voor professionals in het onderwijs en de onderwijsondersteuning. Door wetenschappelijke inzichten te testen en te vertalen naar onderwijssituaties, maken we producten en leveren we diensten waarvan we weten dat ze werken in de onderwijs­praktijk.


Delen: