Artikelen

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid. Dit in samenwerking met ouders, professionals uit onderwijs en zorg,...

Aan de slag met leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding op school. Daar brengen ze immers veel tijd door. Het Expertisecentrum Nederlands heeft verschillende praktische handreikingen ontwikkelt, zodat scholen in het voortgezet onderwijs een goed ondersteuningsaanbod kunnen realiseren en docenten en zorgspecialisten passende ondersteuning kunnen...

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo. Het herziene protocol...

Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs

Sinds 2011 is de reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten in het (speciaal) basisonderwijs in een doorgaande lijn werken aan de signalering en aanpak lees- en spellingproblemen. Daarmee kunnen ze het lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen effectief...