Artikelen

Taalstimulering in de context van Wetenschap en Technologie

Taalstimulering is één van de onderwerpen waar het EN zich sterk voor maakt. Taalstimulering kan altijd en overal tijdens de schooldag, is onze overtuiging. Hoe rijker de context, hoe meer aanknopingspunten er zijn om het spreken, schrijven en lezen van kinderen te stimuleren. Een bijzonder voorbeeld van zo’n rijke context wordt...

Taal, wetenschap & technologie

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland les in techniek verzorgen. Dat is één van de doelen die gesteld zijn in het Techniekpact. Het Expertisecentrum Nederlands houdt zich al een aantal jaren bezig met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, en de kansen die deze wijze van werken biedt om tegelijk de taalverwerving...

Werken aan vaktaal

Hoe kan ik de vaktaalontwikkeling van mijn leerlingen in mijn lessen goed ondersteunen? In 2012 hebben vijftien docenten vo van verschillende vakken en scholen samen met APS, CPS, Expertisecentrum Nederlands, KPC en SLO geprobeerd deze vraag voor hun eigen situatie te beantwoorden. Ze hebben scenario’s ontwikkeld en in lesvoorbeelden voor verschillende...

LEONED, platform van en voor lerarenopleiders

Leerlingen brengen hun eigen, specifieke taalachtergrond en -vaardigheden mee de les in. Leraren moeten hier in hun opleiding goed op worden voorbereid. Hiervoor is LEONED opgericht, het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit. Het is een platform van en voor lerarenopleiders in basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar...

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn. 

Twitter LinkedIn