Medewerkers

Het Expertisecentrum Nederlands weet hoe taalonderwijs werkt. Onze medewerkers zijn onderzoekers, ontwikkelaars en ondersteuners met een brede scope en een grondige kennis van taalverwerving, taalonderwijs en de rol van taal bij leren. Ze zijn experts in het doen van onderzoek naar processen en inhouden in het (taal)onderwijs en het uitwerken van de resultaten voor zowel opdrachtgevers als het brede onderwijswerkveld. Door wetenschappelijke inzichten te testen en te vertalen naar onderwijssituaties, maken we producten en leveren we diensten waarvan we weten dat ze werken in de onderwijspraktijk.

Directie

Prof. dr. Maarten H.J. Wolbers

Prof. dr. Maarten H.J. Wolbers

Algemeen directeur

E-mail LinkedIn
prof. dr. Eliane Segers

prof. dr. Eliane Segers

Wetenschappelijk directeur

E-mail LinkedIn

Medewerkers

drs. Marian Bruggink

drs. Marian Bruggink

Senior onderzoeker - Taalstimulering jonge kinderen; taal, wetenschap & technologie; vroeg vreemdetalenonderwijs

E-mail
dr. Martine Gijsel

dr. Martine Gijsel

Senior onderzoeker - Dyslexie, taalgericht W&T-onderwijs, mondelinge taalvaardigheid, digitale geletterdheid.

E-mail LinkedIn
dr. Joyce Gubbels

dr. Joyce Gubbels

Senior onderzoeker - Internationaal vergelijkend onderzoek; leesvaardigheid

E-mail LinkedIn
drs. Evelien Krikhaar

drs. Evelien Krikhaar

Senior onderzoeker - Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, FoTo flankerend onderzoek tweetalig primair onderwijs (tpo), vroeg vreemde talenonderwijs (vvto)

E-mail LinkedIn
dr. Judith Stoep

dr. Judith Stoep

Senior onderzoeker - Taallijn VVE; interactief voorlezen; beginnende geletterdheid; ouderparticipatie en –betrokkenheid, beperkingen in spraak-/taal-/communicatieontwikkeling, Passend Onderwijs; Ondersteunde Communicatie; meertaligheid; TINK-training voor taal en interactievaardigheden in de kinderopvang

E-mail LinkedIn
dr. Nicole Swart

dr. Nicole Swart

Medior onderzoeker - Leesontwikkeling; begrijpend lezen; woordenschat

E-mail LinkedIn
Christel Dood, MSc

Christel Dood, MSc

Junior onderzoeker - Laaggeletterdheid; leesbevordering; dyslexie

E-mail LinkedIn
Annelies van der Lee, MA

Annelies van der Lee, MA

Junior onderzoeker - Tweetalig onderwijs, dyslexie, ondersteuning

E-mail LinkedIn
Noor van der Windt, MSc

Noor van der Windt, MSc

Junior onderzoeker - Begrijpend lezen; dyslexie; dynamisch toetsen; tweetalig primair onderwijs

E-mail LinkedIn

Projecten

Expertisecentrum Nederlands

Expertisecentrum Nederlands

E-mail Twitter LinkedIn
Vraagbaak Dyslexie

Vraagbaak Dyslexie

Specifieke vragen over leesproblemen en dyslexie in het onderwijs.

E-mail LinkedIn