Documenten

Hieronder kun je allerlei materialen vinden die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands.

Klik erop om het document te downloaden.

Routebeschrijving en plattegrond Expertisecentrum Nederlands FoTo - Evaluatie Meting 2 Publieksversie GASGeven Grafiek week GASGeven Grafiek dag 2012 Recensie LBBO Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid 2012 september 10 aanbevelingen in mondelinge taalvaardigheid gepubliceerd in het digitale magazine “ Beter Begeleiden” van de LBBO 2016 Brochure Stichting Dyslexie Nederland herziene versie Bliksem - Proefles - Groep 8 - Voorleestekst Oorlogsgeheimen Bliksem - Proefles - Groep 8 - Strategieformulier Bliksem - Proefles - Groep 8 - Les 10 - Oefentekst 1 Katachtigen Bliksem - Proefles - Groep 8 - Oefentekst 1 Katachtigen Bliksem - Proefles - Groep 8 - Les 1 Bliksem - Proefles - Groep 8 - Inleiding Bliksem - Proefles - Groep 7- Oefentekst 1 Eten en (niet) gegeten worden Bliksem - Proefles - Groep 7 - Voorleestekst Hotel Tussentijd Bliksem - Proefles - Groep 7 - Strategieformulier Bliksem - Proefles - Groep 7 - Inleiding Bliksem - Proefles - Groep 7 - Les 1 Bliksem - Proefles - Groep 7 - Les 10 - Oefentekst 1 Eten en (niet) gegeten worden Bliksem - Proefles - Groep 6 - Voorleestekst Tom Piekepol Bliksem - Proefles - Groep 6 - Oefentekst 1 De hoed van Oom Nacho Bliksem - Proefles - Groep 6 - Stratgieformulier Bliksem - Proefles - Groep 5 - Strategieformulier Bliksem - Proefles - Groep 6 - Les 7 - Oefentekst 1 De hoed van Oom Nacho Bliksem - Proefles - Groep 6 - Les 1 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Voorleestekst Juffrouw Pot Bliksem - Proefles - Groep 5 - Oefentekst 1 Opa Bliksem - Proefles - Groep 5 - Les 2 Bliksem - Proefles - Groep 5 - Les 8 - Oefentekst 1 Opa Bliksem - Proefles - Groep 5 - Inleiding Beter lezen en schrijven MBO - Handvatten Beter lezen en schrijven MBO - Woordenschatactiviteiten Beter lezen en schrijven MBO - Woorddossier Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 6 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 7 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 4 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 5 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 2 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 3 Beter lezen en schrijven MBO - Uitdaging 1 Beter lezen en schrijven MBO - Lesfasen in beeld Beter lezen en schrijven MBO - Schrijfwijzer Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.6 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.6 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.3 en 3.4 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 3.3 en 3.4 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.6 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.6 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 tm 2.6 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 tm 2.6 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 2.4 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.8 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.8 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.6 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.6 Student Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.1 Docent Beter lezen en schrijven MBO - Les 1.1 Student Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 5 Beter lezen en schrijven MBO - Leeswijzer Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 4 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 2 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 3 Beter lezen en schrijven MBO - Casusbeschrijving bij uitdaging 1 Mijn Eigen Woordenboek - Achtergrondinformatie Mijn Eigen Woordenboek - Handleiding Mijn Eigen Woordenboek - Aanvraagformulier 2012 Leesproblemen en dyslexie in het Basisonderwijs - Handreiking voor aankomende leerkrachten Functionele geletterdheid – 2. Het verbeteren van Nederlandse leesvaardigheid bij zwakke lezers in het vo – 141209 Technisch Lezen VO - Remediaal 2014 Functionele geletterdheid – 1. De ontwikkeling van leesvaardigheid in het vo – 141209 Eindrapportage Functionele Geletterdheid - 2014 MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Achtergronden en verantwoording bij de handreiking MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Suggesties verrijkingsmateriaal voor leerkracht MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - MY POD voor de leerling MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Leerdoelenoverzicht MY POD gespreksvoering met excellente leerlingen - Gespreksleidraden voor de leerkracht Artikel TIPI Eindrapportage Krachtig Taalrijk - oktober 2012 Experimenteren in het MBO: Onderzoek naar gebruik en effect van digitale ondersteuning (EXMO) Onderzoeksrapport Meten van Leerprestaties Folder Meten van Leerprestaties Experimenteren met ICT in het speciaal onderwijs - Scheltinga Definitieve rapportage EXSO - December 2011 Belangrijkste bevindingen - ELLIE - September 2010 (ENG) Artikel in tijdschrift SLO context - ELLIE - Juni 2010 Artikel Brabants Dagblad - ELLIE - Juni 2010 ELLiE, Tweede Interim Rapport – December 2009 ELLie, Eerste Interim Rapport - December 2018 201609 Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid t.b.v. Tel mee met Taal 2019 Infographic Van Verdichting Naar Verlichting 2019 Overzichtsartikel Van Verdichting Naar Verlichting T-TOS Eindrapportage 2017 Taalontwikkeling kinderopvang Kennisdossier BKK 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Geluidsbestanden 2017 Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs - Monitoringsonderzoek - VVTO - PO Eindrapportage Kennissynthese Rapport onderzoek Bliksem PIRLS Rapport 2016 GAS Geven - Artikel BasisSchoolManagement GAS Geven - Artikel MeerTaal GAS Geven - GAS-formulier GAS Geven - Technische Instructie GAS-formulier GAS Geven - Stappenplan GAS-schaal GAS Geven - Handleiding 2017 GAS Geven - Projectrapportage 2017 Mind the gap - The effect of 'Language Route' on toddlers' and young children's language development Poster European Conference on Reading - Effects of the ‘Language Route’ intervention on toddlers’ Taalllijn Inspiratiemiddag peuterspeelzalen - Bijdrage Loes Frietman - Taallijn effectstudie De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Sinterklaas komt logeren! De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Kriebelbeestjes! De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Pak maar uit! De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Horen doe je met je... De Taallijn - Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 - Hier wonen wij! Algemene Voorwaarden Expertisecentrum Nederlands 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.35 Het Hart, versie B, Werkboekje 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 10.36 Tabel Natuurrampen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.33 Het Hart, versie A, Werkboekje deel 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.34 Het Hart, versie A, Werkboekje deel 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.31 Hartslag na inspanning 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.32 Hartslag opmeten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 8.29 Schrijfopdracht Middeleeuwen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 8.28 Vragen Middeleeuwen 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 9.30 Gezegdes over het Hart. 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.26 Planningsschema Activiteitenreeks 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.27 Tussendoelen bij Activiteiten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.23 Richtlijnen schrijfopdracht gr 8 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.24 Richtlijnen Werkstuk 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 7.25 Themalijst gr 5-8 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.21 Richtlijnen schrijfopdracht gr 6 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.20 Richtlijnen schrijfopdracht gr 5 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.22 Richtlijnen schrijfopdracht gr 7 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.18 Schema Instructieteksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.19 Schema Betogende Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.17 Schema Informatieve Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 5.16 Schema Verhalende Teksten 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.15 Schrijfkader 3 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.14 Schrijfkader 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.13 Schrijfkader 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.12 Onderzoeksblad 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.10 Toetsscoreformulier. 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 4.11 W3-schema 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.07 Woordenquiz 4 x 10 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.08 Toetsblad Woordenschat 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.09 Toetsblad Woordenschat 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.04 Oefenblad Woordenschat 1 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.05 Oefenblad Woordenschat 2 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 3.06 Woordenquiz 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.01 Reflectieformulier Samenwerking 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.03 Observatielijst Gesprekken 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 2.02 Evaluatieformulier Presentaties 2011 Zaakvakken en Taal Twee vliegen in één klap! - Werkdocument 1. Lijst van kopieerbladen 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Resultaten Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Handleiding Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage Woordleestoets Engels Frans AVI Leerlinggegevens 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Observatieleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.107 - Achtergrondinformatie Leenwoordentest 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Interviewleidraad 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Voorbeeld oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.80 - Evaluatievragenlijst 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.60 - Format tussentijds oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.56 - Interventieprogramma Engels Handl. docenten 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.12 - Interventieprogramma Praktijkonderwijs 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 76 - Format oplossingsgericht gesprek 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p.54 - Interventieprogramma Nederlands 2018 Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Bijlage p. 63 - Leesvloeiendheidsschaal 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 20 Regelingen hulpmiddelen en vrijstellingsmogelijkheid 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 18 Voorbeeld van een dyslexiekaart of pas 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 19 Behandelformulier per sessie of specifiek onderdeel 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 17 Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 15 Zinnendictee Het wonderlijke weer 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 16 Overschrijftaak 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 14 Voorbeeld dyslexieverklaring 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 13 Intakevragenlijst voor de mentor-zorgcoordinator 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 12 Intakevragenlijst voor de ouders 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 11 Toelichting bij deel 1 van het Overzichtsformulier 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 10 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding, 2 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 08 Aanvullend onderzoek moderne vreemde talen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 09 Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding, 1 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 06 Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 05 Verantwoording signaleringsinstrumenten 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 07 Observatielijst lees- en spellingproblemen 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 02 Aanpassingen bij centraal examen schooljaar 2005 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 03 Dyslexiescan 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 04 Matrix Fasen in beleidsontwikkeling 2013 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs - Bijlage 01 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 4 Leerlingrapport groep 1 en 2 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELO 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3c Kleurtaken - Kleuren benoemen 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3e Kleurtaken - Spontane spelling 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3d Kleurtaken - Kleuren benoemen 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3a Kleurtaken - Auditieve analyse 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 3b Kleurtaken - Auditieve synthese 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 2 Signaleringslijst voor kleuters 2.0.docx 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 1 Actiepunten voor de leerkracht 2017 Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 - Bijlage 2 Signaleringslijst voor kleuters 2.0.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Verhaalschema 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor leerjaar 2-6 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerlingen - Hoe verbeter ik mijn tekst 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor leerjaar 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor leerjaar 2-6 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor leerjaar 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor het SBO.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdoc. leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 2-6 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdoc. leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor het SBO.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Veilig leren lezen - Na kern 2 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Veilig leren lezen - Na kern 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Hoofdmeting 2 Leeslijn na basiswoorden 'vos' en 'fles' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Hoofdmeting 1 Leeslijn na basiswoorden 'pappa' en 'mamma'. 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 5 + ‘g’, ‘ui’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 5 + ‘g’, ‘ui’, ‘au’, ‘f’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 4 + ‘eu’, ‘j’, ‘ie’, ‘l’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 4 + ‘eu’, ‘j’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 2 + ‘d’, ‘oe’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 3 + ‘h, ‘w’, ‘o’, ‘a’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 3 + ‘h’, ‘w’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 1 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen VLL - Kern 1 + ‘t’, ‘ee’, ‘n’ 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'vijf' en 'tien' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'zeef' en 'muur' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'ton ' en 'hek' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'rook' en 'kaas' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'rik' en 'en' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'lat' en 'zak' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'poes' en 'ei' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'gat' en 'wak' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'jurk' en 'beer' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'klauw' en 'neus' 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO - Adaptieve toetsen - Na basiswoorden 'duif' en 'hout'. 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerlingen - Verhaalschema 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Vragenlijst leergeschiedenis lees- en.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerlingen - Hoe verbeter ik mijn tekst 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 8 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 8 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 7 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 7 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 6 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 6 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 5 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender groep 5 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 5-8 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 5-8.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment in groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 4 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 4 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 4 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 4.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerlingen - Stoplichtletters uit ELLO 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerlingen - Lettergroeiboek 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 3 (I-V) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Van vaardigheid naar meetmoment in groep 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Toetskalender voor groep 3 (A-E) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Stappenplan voor groep 3 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Observatielijst lezen en schrijven.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.doc 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Werkdocument leerkracht - Leerlingrapport voor groep 3.pdf 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leessleutel 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leeslijn (herziene versie) 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Lang Zullen Ze Lezen 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Leeshuis 2011 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 - Herfstsignalering - Aanvulling Veilig Leren Lezen 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - Werkdoc. 4 Verhaalschema groep 5-8 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - Werkdoc. 3 Verhaalschema groep 4 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - Werkdoc. 2 Wie-waar-wat-picto's 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - Werkdoc. 1 Format groepsplan 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - W.7 Strategieformulier zaakvakles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - W.16 Tekstschema's werkstukken 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - W.6 Strategieformulier stilleesles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven Groep 4 tm 8 - W. 5 Invulformulier stilleesles 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdoc. 15 Tekstschema's betogende teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdoc. 14 Tekstschema's instructieve teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdoc. 12 Tekstschema's verhalende teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Werkdoc. 13 Tekstschema's informatieve teksten 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Stappenplan schrijfwerk controleren op spelling 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 7-8 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 5-6 2013 Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Beoordelingsformulier schrijven groep 4 2015 HSN 29 Conferentieboek - Strategisch lezen voor beroep en studie mbo 2014 Voorbeeldteksten - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2015 Presentatie Onderzoekenderwijs naar beter onderwijs - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Strategieoverzicht voor leerlingen - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Leerlingmateriaal - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Handout 1 Training - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Handout 2 Training - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2014 Docentenhandleiding - Strategisch lezen voor studie en beroep mbo 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 5.1 Checklist materiaal 2017 Protocol Dyslexie mbo 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 4.2 Onderzoeksmiddelen 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 4.1 Signalenlijst 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.5 Voorbeeld folder docent 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.3 Voorbeeld visuele weergave 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.4 Voorbeeld folder studenten 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.2 Format implementatieplan 2017 Protocol Dyslexie mbo - Bijlage 1.1 Dyslexiescan