Artikelen

IMAGE-onderzoek

Het IMAGE-onderzoek is een impactonderzoek met als doel de impact van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling 'Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs' in kaart te brengen. IMAGE staat voor Impact of Activities in Gifted Education.

Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de Tussendoelenmonitor en Tussendoelenscan niet meer beschikbaar voor invullen en opvragen rapport. Aanvragen voor de monitor en scan kunnen t/m 27 november ingediend worden. Breng samen met uw collega's de kwaliteit van het taalonderwijs op uw school in kaart. Welke lees- en schrijfdidactieken hanteert u en...

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen? Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS voerden in het najaar van 2020 een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-programma’s, in de ZonMw-call Wetenschap...

Datagebruik in het onderwijs

Voor scholen is het belangrijk om zicht te hebben op de kennis en vaardigheden van hun leerlingen. Goede of sterk verbeterde scholen onderscheiden zich door het analyseren van beschikbare data en het gebruiken van de resultaten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het Expertisecentrum Nederlands kan scholen en schoolbesturen helpen bij het analyseren...