Het Expertisecentrum Nederlands staat voor goed taalonderwijs en werkt aan een constante verbetering van het onderwijs in Nederland. Van peuterspeelzaal tot hoger onderwijs. We doen praktijkgericht- en beleidsgericht onderzoek naar effectief taalonderwijs. Op basis van onderzoek ontwikkelen we praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere scholing, handreikingen en publicaties voor het onderwijs (zie onze webwinkel). Zo verbinden wij wetenschap en praktijk.

Lees meer over het EN

Wij zijn uitvoerder van: