drs. Evelien Krikhaar

E-mail LinkedIn
Senior onderzoeker - technisch lezen; spellen; dyslexie; mondelinge taalvaardigheid; vroeg vreemde talenonderwijs; schrijven

Drs. Evelien Krikhaar is senior onderzoeker en expert op het gebied van leesproblemen en dyslexie en (vreemde) taalverwerving. Evelien heeft ruime ervaring met het coördineren van grootschalige en langlopende onderzoeks- en implementatie-projecten op deze gebieden en de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar bruikbare adviezen voor kwaliteit en beleid in onderwijs en zorg.  

Evelien studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde, Algemene Taalwetenschap en Fonetiek aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Taalverwerving. Ze werkte vervolgens als docent en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit (Taalwetenschap en Nederlandse Taal en Cultuur). Verder werkte zij als coördinator en onderzoeker in een landelijk langlopend onderzoek naar vroege kenmerken van dyslexie, en als beleidsmedewerker op het gebied van onderzoek naar spraaktaaltechnologie bij NWO Geesteswetenschappen.

 

Wilt u weten wat Evelien voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met haar op:

e.krikhaar@expertisecentrumnederlands.nl.


Projecten