Experimenteren in het MBO: Onderzoek naar gebruik en effect van digitale ondersteuning (EXMO)

Het EXMO project onderzocht het gebruik en effect van digitale ondersteuning bij Nederlands binnen het MBO.

Sinds 2013 moeten MBO-studenten een centraal examen gaan afleggen voor Nederlands, rekenen, en soms ook Engels. Daarbij moet minimaal referentieniveau 2F of hoger worden behaald. Veel studenten starten hun opleiding met een niveau van 1F of lager, en moeten dus een flinke vooruitgang boeken, willen ze het vastgestelde niveau behalen.

Binnen de beroepsgerichte opleidingen komt Nederlands beperkt aan bod. Daarom koos het Graafschap College in Doetinchem voor het inzetten van online lesprogramma’s, waarmee studenten zelfstandig hun taalvaardigheden kunnen oefenen.

Maar leiden digitale systemen voor zelfstudie tot de gewenste leerwinst? Wat is de beste manier om een dergelijk systeem in te zetten binnen het MBO? Dankzij een subsidie van Kennisnet, in het kader de regeling ‘Experimenten met ict in het mbo (EXMO)’, kunnen deze vraagstukken onderzocht worden door het Expertisecentrum Nederlands. Het project startte in het najaar van 2011 en werd aan het eind van het schooljaar, in de zomer van 2012, afgerond.