Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs (EXSO)

Het Expertisecentrum Nederlands was betrokken bij de uitvoering van de regeling EXSO: Experimenteren met ict in het Speciaal Onderwijs.

De doelstelling van de regeling EXSO was antwoord te krijgen op praktijkvraagstukken die leven over de inzet van ict in het onderwijs. Hiermee stimuleert de regeling het verantwoord gebruik van ict in het onderwijs. Door onderzoek te doen naar de effecten van de ict-toepassing kunnen deelnemende scholen en ook andere scholen onderbouwde keuzes maken over de inzet van ict in hun onderwijs.

Door onderzoek met vraaggerichte aanpak krijgen scholen antwoord op de vraag of een ict-toepassing de meerwaarde heeft die zij verwachten. De voorliggende rapportage is een verslag van de 4 experimenten in het speciaal (basis)onderwijs die met succes zijn afgerond.

Vraagstelling

Wat is het effect van ict-toepassing in het speciaal onderwijs?
Kan Kinect (videogame) effectief worden ingezet bij fysiotherapie op een mytylschool? Draagt zeer frequent gebruik van Sprint-plus bij aan het zelfstandig werken en lezen bij de verschillende lessen in een speciale dyslexieklas in het SBO? Stimuleert het werken met de Tiktegel beginnende rekenvaardigheid bij leerlingen in het ZML-onderwijs? Kan een interactieve leeromgeving leerlingen met meervoudig communicatieve beperkingen helpen bij het vergroten van taalvaardigheid?

Binnen de regeling EXSO selecteerde Kennisnet een aantal onderzoeken uit verschillende aanvragen van scholen. De scholen hebben zelf als aanvrager een actieve rol binnen het onderzoek. Het Expertisecentrum Nederlands ondersteunde de scholen bij het opzetten van het onderzoek en beantwoordde de onderzoeksvragen door het uitvoeren van data-analyses. Daarmee geeft het project zicht op hoe en of specifieke ICT middelen effectief en efficiënt kunnen worden ingezet.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat ict-toepassingen ook in het speciaal (basis)onderwijs met succes kunnen worden geïmplementeerd. De werkwijze van experimenteren en het uitvoeren van onderzoek draagt er bovendien aan bij dat er heel doelgericht wordt gekeken naar de voor- en nadelen van de toepassingen. De resultaten van onderzoek zijn niet alleen van belang voor de scholen die het onderzoek hebben uitgevoerd maar leveren ook kennis op die van waarde is voor andere scholen.

De rapportage van december 2011 kunt u downloaden via de website van Kennisnet of klik op een van de links hieronder voor alle informatie.

Definitieve rapportage EXSO - december 2011
Kennisnet - Experimenteren in het Speciaal Onderwijs - 2012
Scheltinga - Experimenteren in het Speciaal Onderwijs