Geplaatst op: 22/02/2024

Grip op dyslexie in het vo – Online intervisiebijeenkomsten

Dyslexie

Het Expertisecentrum Nederlands biedt vanuit Dyslexie Centraal in schooljaar 2024-2025 een serie online intervisiebijeenkomsten aan. Via themagerichte intervisie en beschikbare informatie delen professionals ervaringen met elkaar rondom de ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie in het voortgezet onderwijs. Kosten voor deelname bedragen € 75.

De online intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld voor onderwijs- en zorgprofessionals die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie in het vo.

De deelnemers gaan in de intervisiebijeenkomsten met vraagstukken en knelpunten uit hun eigen praktijk aan de slag. De volgende thema’s staan centraal:

    • Bijeenkomsten 1 en 4: Schoolbrede aanpak
    • Bijeenkomsten 2 en 3: Gespreksvoering met leerlingen en collega's
    • Bijeenkomsten 5 en 6: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
    • Bijeenkomsten 7 en 8: Inzet van dyslexiehulpmiddelen

Tevens vinden er twee fysieke bijeenkomsten plaats: een startbijeenkomst op maandag 7 oktober 2024 en een slotbijeenkomst op donderdag 26 juni 2025. Deze worden gehouden op het kantoor van EN (zie routebeschrijving).

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Ga voor meer informatie naar www.dyslexiecentraal.nl/leren/lerende-professionals. Voor vragen kan gemaild worden naar info@dyslexiecentraal.nl. Je kunt je tot en met vrijdag 5 juli 2024 aanmelden via deze link.