Kennisdossier taalontwikkeling kinderopvang

Voor het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) schreven Judith Stoep, Christel Dood en Noor van der Windt een kennisdossier over taalontwikkeling in de context van de kinderopvang.

In dit kennisdossier gaan zij in op het belang van goed taalaanbod van pedagogisch medewerkers en de mogelijkheden die zij kunnen creëren voor taalproductie van het jonge kind. Goede kinderopvang is op allerlei fronten van betekenis voor de ontwikkeling van het jonge kind, maar zeker op het gebied van de taalontwikkeling heeft de sector veel te bieden. In dit katern gaan we in op de belangrijkste mijlpalen en processen in de taalontwikkeling. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het interactieve karakter van het taalleerproces en de rol die de pedagogisch medewerker kan vervullen in het stimuleren van communicatie en taal.

De interactievaardigheden die centraal staan in TINK (een training voor medewerkers in de kinderopvang) komen daarbij aan bod. Het kennisdossier is hier te downloaden.