NijmegenLeest!

Onder het motto NijmegenLeest! nemen alle basisscholen in de gemeente Nijmegen deel aan een meerjarig traject rondom de leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier van kinderen van 4 tot 12 jaar; een belangrijke stap in het terugdringen van onderwijsachterstanden en het verbeteren van de leesresultaten.

Het project wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van de gemeente Nijmegen en de Nijmeegse scholenkoepels Conexus, Sint Josephscholen en Hidaya. Het traject bestaat uit de volgende stappen:

1. leerlingen beantwoorden vragen over leesmotivatie, leesattitude, leesvertrouwen en leesgedrag door leerlingen;
2. leerkrachten beantwoorden vragen over het leesonderwijs en hun inschatting van leesmotivatie, leesattitude, leesvertrouwen en leesgedrag van hun leerlingen;
3. de uitstroomgegevens op het gebied van taal en lezen van de deelnemende scholen worden geanalyseerd;
4. er zijn verschillende kenniskringbijeenkomsten voor taal/leescoördinatoren waarin effectieve aanpakken voor leesmotivatie en de relatie met taal- en leesvaardigheid centraal staan.

Het traject is gestart in 2022 en wordt in 2025 afgesloten met een nameting.